Mẫu card visit đẹp

In card visit có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với doanh nhân, doanh nghiệp, kĩ sư, bác sĩ… mà còn với tất cả mọi người.

Dưới đây là một số mẫu card đẹp

mau-card-visit-dep (1)

Card visit đẹp 01

mau-card-visit-118-21.40

Card visit đẹp 02

mau-card-visit-117-21.40

Card visit đẹp 03

mau-card-visit-dep (2)

Card visit đẹp 04

mau-card-visit-dep (4)

 

Card visit đẹp 05

mau-card-visit-dep (5)

Card visit đẹp 06

mau-card-visit-dep (6)

Card visit đẹp 07

mau-card-visit-dep (7)

Card visit đẹp 08

mau-card-visit-dep (8)

Card visit đẹp 09

mau-card-visit-dep (9)

Card visit đẹp 10

mau-card-visit-dep (10)

Leave a Comment