In 4 hộp card ngân hàng Co-opBank

in-4-hop-card-ngan-hang-co-opbank

Khách hàng: Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
Đ/c: 79 Nguyen Huu Huan – Hoan Kiem – Ha Noi
Tel: (+84-4) 3926 0578
phonggiaodichso5.cnhbt@gmail.com

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op Bank) được chuyển đổi từ Quỹ tín dụng Nhân dân Trung ương sẽ khai trương vào ngày 9/7 với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, thực hiện các nghiệp vụ như những ngân hàng thương mại khác.

Leave a Comment