Thiết kế và in card visit SGL

Khách hàng: S.G. Logistics Co., Ltd.
Tầng 11, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên:
1, Chuyên thanh toán Nội địa và Quốc tế
2, Thanh khoản, hoàn thuế nhập khẩu và
khai báo Hải quan
3, Đăng ký và thanh khoản hợp đồng gia công
4, Chuyển phát nhanh Hàn Quốc-Việt Nam.
5, Báo giá vận chuyển Quốc tế và Nội địa
cạnh tranh

van-chuyen

van-chuyen1

van-chuyen2

van-chuyen3

Leave a Comment