Thiết kế và in card Viễn thông

Khách hàng: TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI – CÔNG TY THÔNG TIN M3
Địa chỉ: Lô CN1, khu CNC Láng – Hòa Lạc, Hà Nội
0986 596 205
Btkformingrus@gmail.com / khanhbt1@viettel.com.vn
www.m3.viettel.com.vn
card-vien-thong3

card-vien-thong2

card-vien-thong1

card-vien-thong

Leave a Comment